Informasjon fra Rallycrosseksjonen-Uttak Supportrace Lånke og Høljes

Følgende utøvere er kvalifisert til å delta i Supportrace på Lånke:
(NB. alle utøverne vil bli tilskrevet pr. mail mandag 6. juni og må respondere på denne innen de gitte frister. Har du ikke fått mail må du kontakte NBF; rallycross@bilsport.no)

Terje Morstad
Stian Haugan
Rune Engesvoll
Herbjørn Haug
Per A. Jørgensen
Petter Paulsen
Per Jørgensveen
Kjetil Nygård
Thomas Tørnby
Øyvind Myhren

Følgende juniorer får delta på Lånke:
(NB. alle utøverne vil bli tilskrevet pr. mail mandag 6. juni og må respondere på denne innen de gitte frister. Har du ikke fått mail må du kontakte NBF; rallycross@bilsport.no)

Joakim Rønnevik
Hans Anders Brænden
Sindre Backe
Caroline S. Haug
Lise Marie Sandmo
Tommy Solberg

Følgende utøvere er kvalifisert til å delta i Supportrace i Høljes:
(NB. alle utøverne vil bli tilskrevet pr. mail mandag 6. juni og må respondere på denne innen de gitte frister. Har du ikke fått mail må du kontakte NBF; rallycross@bilsport.no)

Terje Morstad
Stian Haugan
Rune Engesvoll
Herbjørn Haug
Per A. Jørgensen