Informasjon om NBFs Funksjonærbrikker

NBFs Funksjonærbrikker vil bli utsendt fra kontoret i mnd skifte Februar-Mars 2011.
Til de som har fått sine FUN-lisenser så er disse gyldige uten brikke da det er lisensen som er bevis på gyldighet ikke brikken.
Brikken i seg selv er «verdiløs» uten betalt FUN-lisens.

Til de arrangører som ønsker å synliggjøre hvem som er Juryleder, medlem eller teknisk på løp før brikkene har kommet funksjonærene i hende, oppfordrer vi til å lage egne enkle
løsninger til sitt arrangement.

Ha en fin dag  

Med hilsen 
NBFs sekretariat 07.02.2011.