Informasjon til alle Instruktører Førerkurs HAJ (CK,BC,RC) !

Nytt instruktørmateriell er nå klart.
De godkjente instruktørene som skal holde kurs bes ta kontakt med

Stine : stine.majorsater@bilsport.no  for oppdatert materiell og evnt andre spørsmål vedr. dette.

Vi håper på ny giv og mange nye førere i bilsporten i 2012!!

Stine Majorsæter
Sportssekretær