Invitasjon til foresatte og representanter fra klubbene – Bergen og Trondheim

Vi ønsker å invitere representanter fra klubbene og foresatte til våre regionsamlinger, og har satt opp et eget program for disse lørdag formiddag.

Invitasjon til foresatte og representanter fra klubbene – Bergen

Invitasjon til foresatte og representanter fra klubbene – Trondheim