Kartingseksjonen informerer. Endringer i Tekniske reglementer.

Det har blitt gjort endringer/tillegg i

§715 Generelle tekniske bestemmelser pkt 23.

Type regndekk i :
§732 Teknisk reglement for Formel Yamaha
§736 Teknisk reglement for KF3
§742 Teknisk reglement for Formel Production
§743 Teknisk reglement for Formel Rotax

Se også NBF Karting sine egne sider her  

 Kartingseksjonen