Klubbytte fra 1. januar 2015

nbf_flagg_500.jpg
Vi minner om at alle som ønsker å bytte klubb fra og med 1. januar 2015, må sende inn skjema om dette innen 15. november.

 

 

Oppdatering av informasjon som adr. mob. og klubbskifte må sendes innen: 15.november
Skjema for Klubb bytte finner du her Klubb bytte
Sendes pr. e-post eller fax.

Jurymedlemmer/Juryledere/Sikkerhetskontrollanter som har adr./mobil/e-post endringer, må gi beskjed om dette innen : 9. november
Sendes pr. e-post eller fax

Informasjon om endriger i klubbene, sendes innen: 15. november
Skjema finner du her Klubbinformasjon
Sendes pr. e-post eller fax

NBF’s e-post adr:      info@bilsport.no
NBF’s  faxnr:              23 05 45 10