KLUBBER, FUNKSJONÆRER, FØRERE OG ANDRE LISENSIERTE!

Til alle våre lisensierte

Oppdatering av informasjon som adr. mob. og klubbskifte må sendes innen: 15.november
Skjema for Klubb bytte finner du her Klubb bytte
Sendes pr. e-post eller fax.

Jurymedlemmer/Juryledere/Sikkerhetskontrollanter som har adr./mobil/e-post endringer, må gi beskjed om dette innen : 09. november
Sendes pr. e-post eller fax

Informasjon om endriger i klubbene, sendes innen: 09. november
Skjema finner du her Klubbinformasjon
Sendes pr. e-post eller fax

NBF’s e-post adr:      info@bilsport.no
NBF’s  faxnr:              23 05 45 10

 

Sekretariatet
23.10.2013