Klubber: Husk å søke om korona-kompensasjon

Vi minner om fristen for klubber/arrangører om å søke kompensasjon fra Kulturdepartementets koronakrisepakke 2, som er 15. september. Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektsbortfall fra eller, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med covid-19-utbruddet.

Krisepakke 2 gjelder for perioden 12. mars til og med 31. august 2020. Søkerne må være registrerte i  frivillighetsregisteret. 

Det kan søkes om: 

  • Tapte inntekter fra arrangementer som skulle vært arrangerte i perioden (for eksempel tapte billettinntekter, parkeringsinntekter, inntekter fra loppemarked eller kioskinntekter).
  • Tapte billettinntekter fra annen spesifisert aktivitet i perioden (for eksempel museer, akvarier, kinoer eller idrettsanlegg).
  • Tapte utleieinntekter i perioden (utleie av bygninger, anlegg, hytter, fartøy og andre rom og lokaler).
  • Tapte inntekter som følge av at organisasjonen har mistet oppdrag i tilknytning til et arrangement eller annen spesifisert aktivitet i perioden.

Søknadsfrist er altså 15. september.

Ordningen administreres av Lotteritilsynet og mer informasjon og elektronisk søknadsskjema finnes her.