Kunngjøring om appellbehandling

I henhold til «Generelle bestemmelser» artikkel 15, underrettes sakens parter om behandling av appell fra Anders Kjær. Saken gjelder appell på juryavgjørelse etter teknisk protest på Numedalsrally 2018. 

Appellbehandlingen vil finne sted i NBFs lokaler, 3. et., Nils Hansens vei 2, Oslo, onsdag 25. april 2018 kl. 18.30.

Appellanten kan komme med tilleggsopplysninger, bevis og vitneliste senest onsdag 11. april 2018 kl. 15.00. Tilsvarende frist for NBF er onsdag 18. april 2018 kl. 15.00. Partene må selv stå for varsling og innkalling av egne vitner.

Sakens parter som ønsker å være tilstede ved behandlingen må informere NBF om dette innen tirsdag 24. april 2018 kl. 15.00.

Oslo 4. april 2018.