Kunngjøring om appellbehandling

Appell fra Tommy Kvakkestad Nordvang behandles 11. januar 2016.

Kunngjøring finnes  her.