Les Årsmeldingen her

Årsmeldingen til Norges Bilsportforbund fra 2020 ligger nå ute i en digital versjon på våre nettsider.

I Årsmelding 2020 kan du lese om mye av det som skjedde i norsk bilsport i «koronaåret 2020».

Årsmeldingen kan du lese her!