Melding fra Racingseksjonen

Melding fra Racingseksjonen

Racingseksjonen mottok den 19. august 2010 et forslag fra førerforeningen i GT-Racing vedrørende en oppklassing av Christer Gislerud fra GT3 til GT1/GT2, og en oppklassing av Steffen Gislerud fra GT4 til GT3. En anmodning om oppklassing har vært vurdert løpende, men førerforeningen har vært av den oppfatning at resultatene av flere løp må legges til grunn for en slik beslutning.

Premisser for oppklassing
Punkt 12.3 i konkurransereglementet for Norgesmesterskap i Racing, spesifiserer at det i NM Klasse 1 tildeles NM-poeng i henhold til oppnådde NC-poeng, med videre henvisning til Norgescup-reglementet for GT-klassene.

Punkt 3 i Norgescupreglementet omhandler oppklassing, og spesifiserer at Racing-seksjonen, i samråd med føreforeningen, kan beslutte at en deltakende bil blir klasset opp dersom
det viser seg at deltakeren er vesentlig (mer enn 3 % pr runde) raskere enn de tre neste
deltakere og samtidig er konkurransedyktig (blant topp fem) i klassen over.
Ved eventuell oppklassing skal deltaker få poengberegning som tilsvarer den plass totaltiden
ville ha gitt i den «nye» klassen. Det skal tas hensyn til om det er særlige forhold som er årsak
til at en deltaker kommer i en posisjon til oppklassing, herunder svak deltakelse, ulike
konkurranseforhold eller annet som påvirker tider eller poengberegning.

Oppklassing av Steffen Gislerud fra GT4 til GT3
Med henvisning til punkt 12.3 i konkurransereglementet for Norgesmesterskap i Racing 2010 samt punkt 3 i konkurransereglementet for Norgescup i Racing 2010, har Racingseksjonen i Norges Bilsportforbund besluttet å klasse opp Steffen Gislerud til GT3. Beregning av NM-poeng justeres ihht oppnådde plasseringer i de løp han har deltatt i.

Oppklassing av Christer Gislerud fra GT3 til GT1
Med henvisning til punkt 12.3 i konkurransereglementet for Norgesmesterskap i Racing 2010 samt punkt 3 i konkurransereglementet for Norgescup i Racing 2010, har Racingseksjonen i Norges Bilsportforbund besluttet å klasse opp Christer Gislerud til GT1 (felgbredde over 10″). Christer Gislerud beholder de NM-poeng han har oppnådd i de løp han har deltatt i.