Motorsporten møtte Samferdselsministeren

samfdep 15 nov
Motorsportsmiljøet møtte i dag Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og embedsmenn både fra Samferdselsdepartementet og Vegdirektoratet.

-Motorsportmiljøene engasjerer mange mennesker og grupper på ulike nivå, både profesjonelle utøvere og entusiaster på amatørnivå. Jeg ønsker å høre hvordan motorsportmiljøene mener at Samferdselsdepartementet kan bidra til at miljøene og banene de bruker, kan utvikles på en positiv måte, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ved innledningen av møtet.

Det var spesielt rammevilkårene som motorsporten har gjennom «Motorsportforskriften» som sto på agendaen. Denne forskriften regulerer mye av virksomheten, og gir både Norges Bilsportforbund og Norges Motorsportforbund forholdsvis mye frihet, men også et stort ansvar for at motorsport drives på en forsvarlig måte.

-Det er helt klart at både fra vår side og fra NMFs side er det ikke ønske om noen store endringer av denne forskriften som nå har fungert i 15 år. De ga oss langt bedre rammebetingelser da den ble innført, spesielt i forhold til aldersgrenser og fritak fra førerkortkrav. Noen detaljer er modne for justering rett og slett fordi det har skjedd mye på 15 år, men i det store og det hele er et samlet motorsportmiljø tilfredse med dagens forskrift, oppsummerer NBFs president Frode Alhaug etter møtet. Han representerte NBF sammen med generalsekretær Hallgeir Raknerud.

Vegdirektoratet vil foreta en revisjon av forskriften fremover, og innspill fra miljøet er selvfølgelig viktig.

– Jeg ønsker at flest mulig at de aktørene som berøres av dette arbeidet blir involvert. Derfor ønsket jeg å ha et møte for å høre hva som er viktig for aktørene, sier Solvik-Olsen.