NAF-medlemmer med NBF-lisens


Norges Bilsportforbund beklager den situasjonen NAF-medlemmer har kommet i etter NAF Hovedstyres beslutning om at NAF skal trekke seg ut av norsk bilsport fra 1.1.2017. NAF har også besluttet at NAF-medlemskap ikke skal kvalifisere til å få lisens hos NBF fra samme dato.

Det vil si at alle som har hatt en NAF-avdeling som klubb på sin lisens må bytte klubb fra 1.1.2017.
De som får lisens uten påført klubb må derfor selv føre på ny klubb på sin lisens og samtidig gi NBFs sekretariat melding om
ny klubb på skjema som finnes her

NBF vil i denne forbindelse ikke kreve gebyr for klubbskifte selv om det nå skjer etter 15. november.

Som en følge av NAFs vedtak har NBF åpnet for en midlertidig ordning der NAF-klubber kan reorganisere seg utenfor NAF og få en direkte tilknytning til NBF med alle lisensrettigheter.
Den enkelte bes derfor sjekke med sin klubb om denne har slike planer, slik at du kan bli medlem av denne nye klubben.

Så langt har NBF godkjent følgende nye klubber som en følge av NAFs beslutning:

Asker og Bærum Motorsport (tidl. NAF Motorsport Asker og Bærum)
Kontakt: vidar@holum.net
Vålerbanen Motorsport (tidl. NAF Motorsport Vålerbanen)
Kontakt: trygve@vaalerbanen.no

Dessuten er det registrert en ny NMK-klubb:
NMK Solør
Kontakt: post@nmksolor.no
Det er flere nye klubber på gang, så kontakt din nåværende NAF-klubb.

Ellers finnes det oversikt over klubber man kan melde seg inn i her:

KNA:
http://kna.no/avdelinger/

 

NMK:
http://nmk.no/klubber/

 

Amcar:
https://amcar.no/klubber/finn+din+lokalklubb/