NBF med strakstiltak for rallysikkerhet

Utvalget som Norges Bilsportforbund nedsatte for å gjennomgå håndteringen av publikums sikkerhet i rally etter dødsulykken i Larvik, har allerede kommet med en del strakstiltak som vil tre i kraft i førstkommende lørdags Rally Hedemarken.

-I første omgang er det ikke nye regler og påbud som er kommet ut av arbeidet, men vi innskjerper en del rutiner og vi bedrer informasjonen mot publikum, sier Bilsportforbundets president Roar Forgaard som selv har ledet arbeidet.

Forbundet har lenge hatt såkalte «rallyvettregler» for publikum som nå er justert, og som er trykket opp i en mengde små lommefoldere og som vil bli distribuert av alle vakter under Rally Hedemarken.
Rallyvettreglene er utdypet med:

• Klar informasjon om hva som kan anses som sikre områder; kun de som er merket som publikumsområder av arrangøren
• Informasjon om ikke å stå etter dumper, hopp eller bakketopp
• Henstilling om å stå, ikke sitte langs veien.
• Dersom en velger å sitte, så velg et sted ekstra langt borte fra veien
• Barnevogner, sykler, akebrett og lignende er forbudt

I tillegg er det gjort innskjerpinger angående:

• Rutiner for kontrollbiler som kjører foran deltagerne.
• Opplæring av funksjonærer på etappene
• Klarere bruk av sperrebånd

-I tillegg til dette har arrangøren av Rally Hedemarken, NAF Motorsport Hamar, gjort mye med hensyn til opplæring og informasjon av egne vakter. Vi skal også ha eet stort møte med alle funksjonærer på Hamar fredag kveld, kan Forgaard fortelle.

Det nedsatte utvalget er imidlertid ikke ferdig med sitt arbeid. Det fortsetter med tanke på enda flere forbedringer fra og med 2010-sesongen.

RALLYVETTREGLER

1. Respekter skilt og avsperringer.
Kun arrangørens merkede publikums-områder er å anse som sikre områder.
2. Følg sikkerhetsvaktenes anvisninger.
De er der for din skyld!
3. Ha respekt for bilenes fart og unngå å ferdes i selve rallytraseen.
4. Stå oppreist med god avstand til veien og følg bilene nøye. Hold sansene skjerpet til siste bil har passert.
5. Sitter du ned, så finn et sted ekstra langt borte fra veien.
6. Bruk sunn fornuft, hjelp også andre til å stå sikkert plassert.
7. Stå aldri etter en dump, hopp eller bakketopp.
8. Vær oppmerksom på at tidsintervallet mellom rallybilene varierer.
9. Barnevogn, akebrett, sykler og lignende er forbudt langs rallyløypa. Hunder skal alltid holdes i bånd dersom de må være med.
10. Alkohol og rally hører ikke sammen og husk at en god rallytilskuer forsøpler ikke naturen.