NM Bakkeløp 2018

Med bakgrunn i forventet lav deltagelse har NMK Larvik meddelt at de må avlyse 3. og 4. NM-runde i Bakkeløp. Dette skyldes lav deltagelse på 1. og 2. NM-runde spesielt i klasse 1 og 2.

Seksjonen jobber med alternativ arrangør til å arrangere minimum en NM-runde slik at NM-reglementet pkt. 8 kan oppfylles og NM-status opprettholdes for klasse 3, 4, 5 og 6. Det er KNA Eiker som her blir alternativet. Mer informasjon kommer så snart noe er klart.