Norges Bilsportforbund samler Bilsportkonferansen og Premieutdelingen

Helgen 30.november – 2.desember 2018 blir en milepel i Norsk Bilsport.

Vi samler hele den norske bilsportfamilien til en helg på Gardermoen for et tilbakeblikk på året 2018 og kickstarter sesongen 2019.

Norges Bilsportforbund har besluttet å samle Bilsportkonferansen som tidligere har vært gjennomført annethvert år og den årlige premieutdelingen til et arrangement, med den intensjon å skape en inspirerende og samlende arena for Norsk Bilsport.

Det vil bli et varierende konferanseprogram for alle grener og seksjoner samt at flere får anledning til å være med på gallakvelden med premieutdeling og festligheter.

Dette er et element i arbeidet med å synligjøre Norsk Bilsport bedre og skape andre arenaer enn kun billøp, hvor hele bilsportmiljøet sammen kan være stolt av den jobben som legges ned …uavhengig av funksjon, rolle eller nivå.

Det vil bli anledning for hver og en til å blant annet velge mellom seksjonsmøter, hvilke presentasjoner eller foredrag man ønsker å få med seg, hvilke sosiale aktiviteter man vil delta på og om man ønsker overnatting.

Vi gleder oss til å presentere, om ikke lenge, hvor på Gardermoen arrangementet vil bli gjennomført, fortelle om hvilket tema som arrangementet skal gjennomføres under og ikke minst åpne opp for påmelding.

 

Hold av helgen 30.november – 2.desember 2018!!!