Nye tilskuddsordninger for frivillighet og idrett som følge av covid-19 

Nå er nye tilskuddsordninger for blant annet bilsportsklubber som taper penger som følge av Covid-19 på plass. Tilskuddperioden er fra 1. januar til 30 juni 2021, og ordningen for søknader vil være klar i april

De nye tilskuddsordningene skal støtte opp under frivillighets- og idrettspolitiske mål om bred deltakelse og mangfold ved å støtte sektoren gjennom covid- 19- krisen. Ordningene skal hjelpe til å utvikle og gjennomføre både aktiviteter og arrangement, som er tilpasset smittevernrestriksjoner. De skal også bidra til omstilling og utvikling av aktivitetstilbudet i organisasjonene.

Les mer om ordningen på Lotteritilsynets nettside, der man også søker om midler.