Administrasjon

Generalsekretær: Hallgeir Raknerud
E-post: hallgeir.raknerud@bilsport.no
Daglig ledelse.

Administrasjonssjef: Bjørn Erik Hagen
E-post: bjorn.erik.hagen@bilsport.no
Ansvar for kontorets drift. Herunder personalansvar, IT, økonomi etc.
Sekretær for Rallyseksjonen og Funksjonærseksjonen
Stedfortreder for Generalsekretær.

Teknisk sjef: Tommy Kristiansen
E-post: tommy.kristiansen@bilsport.no
Høringsinstans for teknisk regelverk. Ansvarlig for tekniske særtrykk, homologeringspapirer. Sekretær for Dragraceseksjonen.

Tekniker: Rune Bekkevold
E-post: rune.bekkevold@bilsport.no 
Assistent Teknisk sjef. Kontaktperson ved avgiftsfri import av rallybiler. Sekretær for Kartingseksjonen. Sekretær i Appelldomstolen.

Sportssekretær: Vera Bakke Andresen
E-post: vera.bakke.andresen@bilsport.no
Sekretær for Generalsekretær. Kontaktperson websider. Prosjektansvarlig for en del av NBF’s prosjekter. Sekretær for Bilcrosseksjonen, Rallycrosseksjonen og Crosskartseksjonen. Sekretær for  Lovutvalget. Ansvarlig for NBFs Antidoping arbeide.

Sportsekretær: Torill Raknerud
E-post: torill.raknerud@bilsport.no
Ansvarlig for arrangørlisenser samt arrangørforsikringer. Ansvarlig for terminlister og oppnevnelse av juryledere i samarbeid med seksjonene. Fakturering. Sekretær for Ferdighetsseksjonen og Offroadseksjonen.

Sekretær: Helen Thorgersen
E-post: helen.thorgersen@bilsport.no
Sekretær for Racingseksjonen, Driftingseksjonen og Eventseksjonen.
Koordinator for NBFs kursvirksomhet.

Bane- og sikkerhetskonsulent: Tom Vidar Kaasa
E-post: tom.kaasa@bilsport.no
Ansvarlig for eksisterende anlegg og NBFs baneregister. Sekretær for baneseksjonen. Kontortid ca 1 dag pr. uke (fortrinnsvis onsdag), ellers tilgjengelig på
tlf. 909 50 765

Sportslig ansvarlig Talentutvikling: Atle Gulbrandsen
E-post: atle.gulbrandsen@bilsport.no
Ansvarlig for den sportslige siden av NBFs talentutviklingsprogram

 

Resepsjonist: Ann Lill Asperud
E-post: ann.lill.asperud@bilsport.no
Sentralbord, ekspedering av lisenser


Presseansvarlig:
Hallgeir Raknerud
Tlf. 900 29 006
E-post: hallgeir.raknerud@bilsport.no
Ansvarlig for NBFs pressemeldinger. Kontaktperson for Pressen.