Administrasjon

Generalsekretær: Hallgeir Raknerud
E-post: hallgeir.raknerud@bilsport.no
Daglig ledelse.

Økonomisjef: Tove Hansen
E-post: tove.hansen@bilsport.no
Økonomi og regnskap. Ansvarlig for NBF’s lisensregister.

Teknisk sjef: Jan Egil Jenssen
E-post: jan.egil.jenssen@bilsport.no
Høringsinstans for teknisk regelverk. Kontaktperson ved avgiftfri import av rallybiler. Ansvarlig for tekniske særtrykk, homologeringspapirer. Sekretær for Rallyseksjonen og Ferdighetsseksjonen. Sekretær i Appelldomstolen.

Tekniker: Tommy Kristiansen
E-post: tommy.kristiansen@bilsport.no
Assistent Teknisk sjef. Sekretær for Dragraceseksjonen.

Sekretær:Hege Kihlgren
E-post: hege.kihlgren@bilsport.no
Sentralbord. Utstedelse av lisenser. Ansvarlig for arrangørlisenser samt arrangørforsikringer. Ansvarlig for terminlister og oppnevnelse av juryledere i samarbeid med seksjonene. Sekretær for Offroadseksjonen.

Sekretær: Stine Majorsæter
E-post: stine.majorsater@bilsport.no
E-post: info@bilsport.no
Sentralbord, Utstedelse av lisenser.
Ansvarlig for utgivelse av Bilsportboken.

Sekretær: Vera Bakke Andresen
E-post: vera.bakke.andresen@bilsport.no
Sekretær for Generalsekretær. Kontaktperson websider. Prosjektansvarlig for en del av NBF’s prosjekter. Sekretær for Bilcrosseksjonen og Rallycrosseksjonen. Sekretær for  Miljøutvalget. Ansvarlig for NBFs Antidoping arbeide.

Sekretær: Helen Thorgersen
E-post: helen.thorgersen@bilsport.no
Sekretær for Racingseksjonen, Kartingseksjonen, Driftingseksjonen og Eventseksjonen.
Koordinator for NBF’s kursvirksomhet.

Banekonsulent: Tom Vidar Kaasa
E-post: tom.kaasa@bilsport.no
Ansvarlig for eksisterende anlegg og NBF’s baneregister. Sekretær for baneseksjonen. Kontortid ca 1 dag pr. uke (fortrinnsvis onsdag), ellers tilgjengelig på tlf. 909 50 765

Sportslig ansvarlig Talentutvikling: Holm Jacob Matheson
E-post: holm.matheson@bilsport.no
Ansvarlig for den sportslige siden av NBFs talentutviklingsprogram

Sekretær: Grethe Gulbrandsen
50 % stilling. Sentralbord. Utsendelse av diverse bestillinger m.m. Utstedelse av lisenser

Presseansvarlig: Hallgeir Raknerud
E-post: hallgeir.raknerud@bilsport.no
Ansvarlig for NBF’s pressemeldinger. Kontaktperson for Pressen.