Administrasjon

Generalsekretær: Hallgeir Raknerud
E-post: hallgeir.raknerud@bilsport.no
Daglig ledelse.

 

Teknisk sjef: Jan Egil Jenssen
E-post: jan.egil.jenssen@bilsport.no
Høringsinstans for teknisk regelverk. Kontaktperson ved avgiftfri import av rallybiler. Ansvarlig for tekniske særtrykk, homologeringspapirer. Sekretær for Rallyseksjonen og Ferdighetsseksjonen. Sekretær i Appelldomstolen.

 

Sponsor- & Markedssjef: Glenn Løvberg
E-post:
glenn.lovberg@bilsport.no
Ansvarlig for kommersielle og markedsmessige tiltak.

 

Tekniker: Tommy Kristiansen
E-post: tommy.kristiansen@bilsport.no
Assistent Teknisk sjef. Sekretær for Dragraceseksjonen.

 

Sekretær:Hege Kihlgren
E-post: hege.kihlgren@bilsport.no
Sentralbord. Utstedelse av lisenser. Ansvarlig for arrangørlisenser samt arrangørforsikringer. Ansvarlig for terminlister og oppnevnelse av juryledere i samarbeid med seksjonene. Sekretær for Offroadseksjonen.

 

Sekretær: Vera Bakke Andresen
E-post: vera.bakke.andresen@bilsport.no
Sekretær for Generalsekretær. Kontaktperson websider. Prosjektansvarlig for en del av NBF’s prosjekter. Sekretær for Bilcrosseksjonen og Rallycrosseksjonen. Sekretær for  Miljøutvalget. Ansvarlig for NBFs Antidoping arbeide.

 

Sekretær: Helen Thorgersen
E-post: helen.thorgersen@bilsport.no
Sekretær for Racingseksjonen, Driftingseksjonen og Eventseksjonen.
Koordinator for NBF’s kursvirksomhet.

 

Bane- og sikkerhetskonsulent: Tom Vidar Kaasa
E-post: tom.kaasa@bilsport.no
Ansvarlig for eksisterende anlegg og NBF’s baneregister. Sekretær for baneseksjonen og kartingseksjonen. Kontortid ca 2 dager pr. uke (fortrinnsvis onsdag), ellers tilgjengelig på tlf. 909 50 765

 

Sportslig ansvarlig Talentutvikling: Atle Gulbrandsen
E-post: atle.gulbrandsen@bilsport.no
Ansvarlig for den sportslige siden av NBFs talentutviklingsprogram

 

Resepsjonist: Ann Lill Asperud
E-post: ann.lill.asperud@bilsport.no
Sentralbord

 

Presseansvarlig: Hallgeir Raknerud
E-post: hallgeir.raknerud@bilsport.no
Ansvarlig for NBF’s pressemeldinger. Kontaktperson for Pressen.