Per Madsen har gått bort

Norges Bilsportforbunds tidligere president Per Madsen (73) gikk bort i dag etter en kort sykdomsperiode.

Per Madsen ble rammet av sykdom for bare to måneder siden. Dessverre utviklet dette seg raskt og i helt feil retning. I dag tidlig sovnet han stille inn.

Per Madsen var president i NBF fra årsmøtet i 2017 og til årets årsmøte i mai. Han var den første presidenten i forbundets historie som hadde sin bakgrunn fra Norsk Motor Klubb (NMK). Han tok over etter Frode Alhaug, og ble i mai i år etterfulgt av Finn Eirik Eilertsen.

Per Madsen var en bauta i det norske motorsportsmiljøet, og det er mange som har mye å takke Per for. Han var ikke den som ropte høyest, men han var en utrolig taktikker og svært flink til å få gjennom saker han ivret for. Han var uten tvil et stort organisasjonsmenneske.

Per spilte forskjellige sentrale roller i mange år, og var blant annet president i Norsk Motor Klubb i ni år, og han var i 11 år president i Norges Motorsykkelforbund. Han var i sin tid også svært sentral i sin egen klubb, NMK Drammen, og rallycross-aktivitetene på den kjente Lyngåsbanen i Lier. Frem til han ble president i NBF var han medlem av forbundets appelldomstol, og han var i sin tid også medlem av NBFs arbeidsutvalg. Ved sin bortgang var Per styreleder i HellRX AS.

Våre tanker går til Pers familie og nærmeste. Vi lyser fred over Per Madsens minne.

Hallgeir Raknerud
Generalsekretær
Norges Bilsportforbund