Resultatene fra NM runden i Drifting 4.-6. juni er publisert

Resultatlisten fra første NM runde på Vinstra Motorsportsenter er nå publisert:
https://bilsport.no/poengstilling/

Protestfristen for PRO settes til lørdag 19 juni kl.14.00. (24 timer etter offentliggjøring)
Protest, samt protestgebyr må være NBF i hende innenfor disse frister.

I forbindelse med behandlingen av eventuelle protester på poengstillingen i PRO, har Driftingseksjonen oppnevnt en settejury bestående av:
Tom Vidar Kaasa – Tlf. 909 50 765
Steinar Nilsen
Kristian Sæterøy