Pressemelding: Bilsport skal få ungdom til å holde seg på matta

Media melder om det stadig vekk. Ungdomskriminaliteten er sterkt økende. I 2023 ble
det påtaleavgjort 21.800 straffbare forhold begått av barn og unge under 18 år. Det er
en økning på 28 % sammenlignet med 2022. Og barn under 15 år står for 36 % av
forholdene.

Hva gjøres? Det er ikke like uttalt. Men nå skjer det noe. Motorklubben Asfaltkrigerne® er
under etablering og ble lansert på Rudskogen Motorsenter i helgen. Klubben skal drive med
ungdomsarbeid gjennom motorsport, e-sim og andre aktiviteter. I tillegg være en motorklubb
for aktive bilsportutøvere. Klubben er underlagt KNA – Kongelig Norsk Automobilklub og i
samarbeid med Norges Bilsportforbund.

Asfaltkrigerne® skal utvikle talenter og rekruttere til bilsport, men også sette søkelys på
utdannelse og arbeid. Prosjektet skal være en «belønning» for de ungdommene som klarer
seg best gjennom det forebyggende ungdomsprogrammet til klubbens samarbeidspartnere.

En av partnerne er Skamløst Nettverk AS, som allerede har hatt godt over 200 ungdommer
gjennom sitt program. Ca. 80 % av disse har kuttet med sitt tidligere miljø og fått et bedre liv,
takket være dette programmet.

Sentrale personer i konseptet er Christian René Wold og André Bjerkøe.

Christian er tidligere kriminell, og et godt eksempel på at det allikevel er muligheter. Han er
nå utdannet sosionom, ansatt i NAV, og har viet sitt liv til at ungdommer ikke skal gjøre de
samme feilene som ham selv. André har også en svært tung bagasje i livet, men er nå leder i
Powr konsernet, med 17 selskaper innen entreprenørvirksomhet, transport og forebyggende
ungdomsarbeid. Han er også medeier i SSCT AS, som blant annet drifter og leier ut
racerbiler. Selskapet er generalagent for Shortcar-klassene i Norden, og har blant annet tre
Shortcar racing-biler i eget eie. Shortcar Bandit er en rekrutteringsklasse i norsk racing, og
kan kjøres fra det året man fyller 15 år. Disse bilene inngår i konseptet, som et nyttig og
motiverende verktøy, da ungdommene både skal drifte, og etter hvert kjøre disse løpsbilene.

Under lanseringen på Rudskogen kunne styreleder i SSCT, André Westbye, selv en merittert
og aktiv racerfører, presentere de første åtte ungdommene som er tatt ut til programmet, og
også gjøre kjent at det samtidig ble gjort TV opptak til en dokumentarserie av deltakerne i
konseptet og også arbeidet med «Asfaltkrigerne®».