Utenlandske deltagere på nasjonale løp

FIA har gjort en endring i ISR Art. 18 gjeldende fra 2012. Dette medfører at alle utenlandske deltagere som deltar i nasjonale løp må ha starttillatelse fra eget forbund. Tidligere gjaldt dette kun i internasjonale løp. Arrangører som tillater utenlandske deltagere å delta uten starttillatelse fra sitt eget forbund kan få bot fra FIA.

I Formel-K må en utenlandsk deltager inneha internasjonal lisens selv om det er et nasjonalt løp

Du kan lese mer om dette her: International Sporting Code