Vellykkede kurs for unge utøvere

vaaren_02.jpgNBF Talentutvikling har i den senere tid arrangert to vellykkede kurs for unge bilsportsutøvere med svært god oppslutning. Det har vært karting-kurs på Kongsberg og rallycrosskurs på Gardermoen.

NBF Talentutvikling har siden starten for om lag to år siden arrangert flere samlinger for unge bilsportsutøvere, blant annet to årlige treningssamlinger med faglig innhold i tillegg til fysisk basistrening. Men også kjøreteknisk kursing står på programmet.

NMK Kongsberg er en av pilotklubbene i NBF Talentutvikling. Siden januar har denne driftige klubben avviklet ukentlige treninger i egen regi med besøk av NBF Talentutviklings trener Fredrik Brenna-Lund hver fjerde uke. Dette har vært en suksess med 10-15 utøvere på hver trening. Men det er ikke bare kropp og sjel som må ivaretas, derfor arrangerer klubben i samarbeid med NBF kjøreteknisk kurs denne våren og forsommeren for unge gokartførere fra egen og andre klubber.

Første kurset ble arrangert på Basserudåsen tirsdag 4. mai, neste kurs kjøres tirsdag 1. juni. Totalt 45 førere ble invitert til å delta i de respektive klassene Cadetti, under 100cc og over 100cc. Førerne fikk instruksjon og oppfølging av 12 erfarne instruktører med Stian Sørlie som sjefsinstruktør, godt hjulpet av blant andre Eyvind Brynildsen, VM-fører i rally, samt regjerende Bilsporttalent Marius Aasen.

vaaren_01.jpg
De yngste Cadettiførerne fikk god instruksjon i sporvalg av bla Trond Svendsen.

4. mai var vel 30 unge førere til stede på Kongsberg og de hadde en lærerik kveld bestående av tre treningspass med påfølgende teori/evalueringer. Kurset ble en ubetinget suksess og vil bli en mal for fremtidige arrangementer i regi av NBF Talentutvikling.

Neste kurs arrangeres tirsdag 1. juni med opptil 45 førere, her blir det «først til mølla» som gjelder så ta kontakt med NMK Kongsberg for påmelding.
Kurs rallycross-juniorer på Gardermoen Kristi Himmelfart

Torsdag 13. mai var åtte unge rallycrossjuniorer invitert av NBF Talentutvikling til treningssamling hos NMK Gardermoen. Erfarne førere med John Haugland som sjefsinstruktør sammen med Johny Sandmo, Herbjørn Haug og Steinar Jøranli ga førerne instruksjon og oppfølging i kjøreteknikk, oppsett og vedlikehold av løpsbil på Gardermoen Motorpark.
vaaren_03.jpg

De inviterte førene var: Alexander Hvaal (17), Christian Sandmo (19), Robin Bakke Andresen (19), Mats Stensøy (17), Martin Kjær (19), Daniel Holten (17), Lars Øivind Enerberg (19) og Sindre Bache (15). Sistnevnte kom inn som reserve etter at Andreas Bakkerud meldte avbud.

vaaren_05.jpg
Tore Haug er mekanikker for Petter Solberg. Her instruerer han førerne i prepping av løpsbil.

-Det gror godt i norsk rallycross og det er viktig å gi de mest spennende og lovende unge førerne påfyll av kunnskap og erfaringer, sier NBFs sportssjef Holm Jacob Matheson. Ivrige instruktører delte derfor villig vekk av egne erfaringer med de unge førerne. Nettopp å få erfarne førere til å dele sine erfaringer med unge lovende førere, er et sentralt punkt i NBF Talentutvikling.

vaaren_04.jpg
Herbjørn Haug instruerer unge Daniel Holten

De av førerne som hadde satt inn ekstra stol og sikkerhetssele fikk denne dagen anledning til å ha med seg John Haugland i bilen. Med bruk av intercom ble dette en nyttig og verdifull aktivitet som førerne kom styrket ut av. Videre var førerne gjennom to faglige seanser med blant annet instruksjon av vår trener Fredrik Brenna Lund i hvordan best forbrede kroppen til race på selve løpsdagen. Teknisk fagperson i NBF Talentutvikling, Tore Dahl avsluttet dagen med å snakke om preparering av bil før og etter løp. Han hadde med seg rallybilen til Pernilla Walfridsson som sto sentralt i Tore’s innlegg.

Tilbakemeldingene etter denne dagen har vært udelt positive, mange av førerne ga uttrykk for at de fikk mye ut av dagen. Vi gleder oss derfor til å følge førerne videre denne sesongen.