Bilsportkonferansen 2008

logo-2008.jpg
10. – 12. oktober ønsker vi velkommen til årets Bilsportkonferanse på Lillehammer.

Klubber (tillitsvalgte), funksjonærer, utøvere og andre interesserte oppfordres til å møte opp og gjøre dette til det vi ønsker at det skal være; en samling for hele bilsport Norge. Se vedlagte invitasjon og program for nærmere informasjon om de ulike konferansene og kursene som tilbys.

Invitasjon og program
Påmeldingsskjema (pdf)
Påmeldingsskjema (word) for å sende denne på mail må du lagre den på egen maskin og sende den som vedlegg i mailen.