15. november Førere og Funksjonærer !!!

Minner om dato for endring av klubbtilhørighet for 2011.

Endring av klubbtilhørighet må være oss i hende innen mandag 15. november 2010.

Endringskjema finner du her