15″ vinterdekk i rally

Rallyseksjonen ønsker innspill på regelendring som på sikt kun tillater bruk av 15″ vinterdekk i rally.

En mulig innfasing kan være krav om 15″ for alle 4WD biler fra 2019 og for alle fra 2020.

Innspill sendes på e-post til: rally@bilsport.no senest 31. juli 2018.

Det tas sikte på å komme med en beslutning innen 31. august 2018.