2. NM/NC runde Rallycross på Lånke

IMAG09112. NM/NC runde i rallycross ble i arrangert av NAF Motorsport Trøndelag på Lånkebanen 6.-7. juni. På søndag fikk en mekaniker i et team alvorlig illebefinnende og ble fraktet med luftambulanse til St. Olavs Hospital i Trondheim. Vedkommende ble senere på dagen erklært død.

Løpsledelsen og juryen bestemte i samråd med en gang å stanse konkurransen av respekt for de involverte. Denne avgjørelsen ble applaudert av førerne.

Rallycrosseksjonen jobber i disse dager med å beslutte hva som skal gjøres med NM og NC resultatene fra denne runden. Seksjonen roser arrangør både for arrangementet og spesielt for hvordan ting ble løst når en slik hendelse oppstod. Et profesjonelt medisinsk apparat var tilstede og tok seg godt av alle involverte i saken.