Utreder baneprosjekt

IMAG0911Motorsportorganisasjonene NMF, KNA, NMK og NBF startet i fjor høst opp arbeidet med en mulighets- og lokaliseringsstudie for å utrede en asfaltbane i det sentrale Østlandet. Fokus er spesielt rettet mot fylkene Buskerud, Vestfold og Telemark.

-Dette er et meget spennende prosjekt som har som mål å bedre tilgjengeligheten til større asfaltbaner på det sentrale Østlandet. Motorsporten er i rask vekst og vi trenger å bedre kapasiteten for asfaltgrener i dette området.
I tillegg ønsker vi å vektlegge trafikksikkerhet samt å skape synergier med andre idretter, reiseliv og annen næringsutvikling, sier prosjektgruppens leder Knut Iver Skøien som er leder av NMF’s anleggsutvalg.

Skøien opplyser at utvalget i starten har konsentrert seg om å kartlegge betingelser for å etablerer en ny asfaltbane og finne konkrete lokaliteter eller områder som skiller seg ut. Dette innebærer også at vi vil vurdere eksisterende anlegg som kan videreutvikles og vi vet at det finnes anlegg i dag med slike potensialer.

Prosjektgruppen har allerede avviklet et informasjonsmøte med fylkeskommunene i Buskerud, Vestfold og Telemark der også idrettskretsene var tilstede. Idrettskretsene vil ta saken opp i sine anleggsutvalg og i anleggsplaner når disse skal revideres. Prosjektgruppens mål er å utvikle et regionalt motorsportsanlegg, og vi vil i denne forbindelse søke om midler til et forprosjekt.

Nå ønsker vi oss innspill fra klubber, kommuner, grunneiere, eiendomsutviklere og andre som kan ha gode ideer og bidrag, eller som ønsker nærmere informasjon, avslutter Knut Iver Skøien.