Informasjon fra Kartingseksjonen vedr. dispensasjon fra Teknisk reglement Klasse Junior 125.

Kartingseksjonen har gitt dispensasjon fra teknisk reglement for Klasse Junior 125.

Grunnet sein levering til norsk importør Norswed AS, gis det dispensasjon fra teknisk reglement,
§744 Junior 125 med tilhørende homologeringsdokument vedr. kun bruk av original vannpumpe.

Dispensasjonen gjelder kun under KNA Klepp Motorsport sitt arrangement 23. april 2016.

 

Med vennlig hilsen
NORGES BILSPORTFORBUND

21.04.2016 Kartingseksjonen