Lisensgradering av offisielle funksjonærer 2022

Lisensgradering av offisielle funksjonærer, innføres fra 2022 (Autoriserte)

Fra og med 2022 vil NBF ta i bruk lisensgraderingen iht. §102 i Generelle bestemmelser. Vi vil i første omgang starte med en to-delt gradering, henholdsvis A- og B-lisenser. Vi kommer samtidig til å gjøre mindre endringer i teksten og kravene til disse lisensene j.fr. det som har stått i GB §102 dette året. C-lisensen vil bli innført på et senere tidspunkt, når utdanningsløpet er videreutviklet.

Lisensen for offisielle funksjonærer slik den har vært håndtert tidligere, vil for 2022 tilsvare lisens på grad B. Det vil si at alle dagens lisenshavere vil bli tildelt B-lisens fra 2022.

Grad A-lisenser vil senere i 2022 tildeles de offisielle funksjonærer ved NBFs Mesterskapsløp. Grad A vil kun gjelde for ett og ett år. Det vil være NBF ved seksjonene som vil oppnevne offisielle funksjonærer på grad A nivå etter de kriterier som er gitt i graderingstabellen.

Ved spørsmål rundt dette ta kontakt med funksjonærseksjonen.

Epost: funksjonar@bilsport.no

 

Vennlig hilsen

Funksjonærseksjonen

Norges Bilsportforbund