Informasjon fra Offroadseksjonen

Fra 2022 er det endring på kursing av funksjonærer innen Offroad-grenene. Tidligere har Offroad hatt sine egne kurs. Heretter skal Offroad-funksjonærene kurses på samme kurs som funksjonærer fra andre grener. Foreløpig er det lagt ut et kurs i vår kalender, og det er i Bergen den 19. februar.

Allikevel; Den 19. februar blir det også kurs for nye løpsledere og tekniske kontrollører innen Offroad på Sørlandet. Kurset legges i vår kalender så snart lokale er bekreftet.

En løpsleder, teknisk kontrollør og et jurymedlem trenger den samme opplæring uansett gren. Det som er spesielt for de grenene man skal fungere i, må man tilegne seg og lese seg til etter hvert. De som ønsker å begynne som Offroad-funksjonær har gjerne vært i miljøet en stund og har kjennskap til sporten. Alle reglement finner dere i Bilsportboka.no https://bilsportboka.no/kapittel/offroad/

Alle våre kurs offentliggjøres i kalenderen på https://bilsport.no/kalender/?skjul-billop=true

Når det gjelder treningsansvarlige, så har vi laget et kurs for disse. Det tas digitalt. Klubbene melder på sine treningsansvarlig til offroad@bilsport.no

Etter bestått kurs kan man søke funksjonærlisens som treningsansvarlig her https://bilsport.no/skjemaer/soknad-funksjonaerlisens/

For å beholde sin funksjonærlisens, må man ha en oppdatering hvert 3. år. Dvs. at de som ikke har vært på kurs siden 2018, trenger oppdatering for å beholde sin lisens. For dere som trenger oppdatering nå, tar dere det digitale kurset for den funksjonen dere skal oppdateres for på https://www.motorsportkurs.no/. Da vil det bli regnet som en oppdatering. Dette for ikke å skape problemer ved sesongstart.

Da ønsker vi hverandre lykke til med årets sesong!

 

1/2-2022
Offroadseksjonen