Adresseendring, bytte av klubb m.m.

Vi minner om at adresseendringer og bytte av klubb må meldes til NBF innen 15. november 2017.

Skjema for bytte av klubb finnes her

Adresseendring kan sendes på info@bilsport.no

Dette gjelder både utøvere, funksjonærer og klubber.