Aktiv breddevinter

NBF Talentutvikling bestemte seg for å satse enda mer på breddeaktiviteter i 2024, og nå som vinteren er på hell kan vi se tilbake på en rekke samlinger og treninger.

I forbindelse med omstruktureringen av landslaget, Team Norway, ble det også bestemt at NBF Talentutvikling skulle arrangere flere fellessamlinger, som er åpne for alle, enn tidligere.

Sist ut var nok en vellykket samling på Sørlandet, i samarbeid med Lasse DH Motorsport og Try & Frustøl Motorsport.

-Tjue førere fra karting, crosskart, rally, bilcross og rallycross var samlet i idrettshallen på Søgne Videregående Skole for fysisk trening, og senere på kvelden på X3M Gokart Sørlandet for pizza og gokartkjøring. Økten i idrettshallen hadde fokus på reaksjon og stabilitet ved bruk av tennisball, i tillegg la Jan Åge Asgrimsplass inn en en tøff styrkedel, med burpees, diamond sit-ups og knebøy-hopp, sier Lasse Dønnestad Hansen.

Planen videre for Lasse DH Motorsport og Try & Frustøl Motorsport, er å jobbe sammen med Søgne Videregående Skole, avd. Byggfag og TIF med Idrett, om å søke kommunen om fast treningstid i idrettshallen, for å opprettholde tilbudet med talentsamlinger fra høsten av igjen.

På alle samlingene nå på våren 2024 har det kommet 20 utøvere. Tilbakemeldingene har vært utelukkende bra både fra utøvere og ledsagere. Daniel Wikne, som har vært med på alle samlingene, syntes opplegget med regionale talentsamlinger har vært veldig bra, og han er veldig gira på å få dette til igjen.

Joachim Kerim, som har hatt to døtre med på samlingene, støtter Wiknes mening, og sier dette MÅ jo bare fortsette.

-Vi takker alle deltakere for tilliten, Søgne Videregående Skole for lokaler og NBF Talentutvikling for velvillighet og støtte til å få etablert en talentutviklingsgruppe i Region Sør, sier Hansen.

Aktiv vinter
Totalt denne vinteren har det blitt arrangert tre regionsamlinger på Sørlandet, en regionsamling i Trøndelag og en fellessamling i Oslo. I tillegg har vi arrangert fellestreninger for alle i Oslo hver måned med godt oppmøte, samt et webinar.

Det har også blitt arrangert en egen landslagssamling, samt isbanekjøring og simulatorkjøring for utvalgte utøvere. Og en rekke landslagsutøvere jobber jevnlig med trenerne Jan Åge Asgrimsplass og Jon Krognes.

-Nå blir det litt mindre fellesaktiviteter i tiden fremover ettersom de fleste utøverne er travle med sine sesonger, men vi setter i gang igjen med nye breddeaktiviteter til høsten, sier sportssjef i Norges Bilsportforbund, Atle Gulbrandsen.