Aldersgrenser og vekter i karting

Kartingseksjonen vedtok en endring av øvre aldersgrense i Mini til det året man fyller 12 år. Bakgrunnen for endringen er for å øke sikkerheten og sikre konkurranse på like vilkår ved at utøverne er i samme aldersgruppe. Samtidig er det nødvendig å gjøre en tilpasning til CIK-FIA’s utviklings modell som skal sørge for at erfaring og prestasjoner utvikles trinnvis, både sikkerhetsmessig og i konkurranse-nivå.

Vi ser i etterhånd at det er mange som allerede har investert i utstyr samt planlagt sesongen 2018 og som får problemer med de nye reglene.’’

Seksjonen har da kommet til følgende løsning:

Fra 2018           Cadetti Trening 6 år ->

For 2018           Cadetti 8 – 10 år

Fra 2019           Cadetti  vurderes 7 – 9 år

For 2018           Mini   10 – 13 år De som fyller 14 år i løpet av 2018 kan søke om
dispensasjon for alderskravet

Fra 2019           Mini     vurderes  9 – 12 år

Fra 2018           Junior 12 – 15 år

Fra 2018           Senior 14 -> (kun direktedrift)

Fra 2018           Senior m/gir 15 ->

Maksgrenser er ikke gjeldene ved trening og klubbløp
Med minimumsalder menes det kalenderår det fylles.
Med maks. alder menes ut det året det fylles.

Seksjonen vil vurdere og teste følgende før første løp i 2018.

For Cadetti trening vil vi teste: Coil med turtallsperre samt fast drev.

For Cadetti vil vi teste fast drev før første løp
Bakgrunnen for test er muligheten for å redusere hastighet.

Følgende klasser har nye vektbegrensninger

Cadetti: 105kg

Mini:    115kg

J-125:    150kg

Vekt beregnes med fører og personlig utstyr.