Aldersgrenser i karting 2019

§ 714 Klasseinndeling

 

Generelt:
Seniorklassene skal følge de respektive klassers reglement, med unntak av alder som er minimum 30 år. Vekt defineres i tilleggsregler.

Treningsklasser:
Utstyr tidligere homologert i Norge kan benyttes til trening. Dekk ihht § 705
Motor kan ha vært brukt i en anerkjent klasse i Europa.
Ramme må være lisensiert i Norge.

Aldersgrenser og vekter
Med minimumsalder menes det kalenderår det fylles. Med maksimum alder menes ut det året det fylles.
Vekt beregnes med fører og personlig utstyr.

Cadetti

Minimumsvekt 105 kg (gjelder ikke førere med lisens FCAT)
Alder: Trening fra kalenderåret 6 år.
Alder: Konkurranse fra kalenderåret 7 år til det året man fyller 10 år
Klassen er nasjonal (Se spesialreglement § 729)

Mini
Minimumsvekt 115 kg
Alder: fra kalenderåret 9 år til det året man fyller 13.
Klassen er nasjonal (Se spesialreglement § 731)

Yamaha

Minimumsvekt 143 kg
Alder: fra kalenderåret 13 år
Klassen er nasjonal (Se spesialreglement § 732)

Junior 125.

Max. ccm 125 ccm
Minimumsvekt150 kg
Alder: fra kalenderåret 12 år til det året man fyller 16 år
Klassen er nasjonal (se spesialreglement § 744)

OK Junior

Motor maks 125 ccm
Minimumsvekt 140 kg
Alder: fra kalenderåret 12 år til det året man fyller 15 år
Klassen er internasjonal (Se spesialreglement §736)

 

OK

Motor maks 125 ccm
Minimumsvekt 150 kg
Alder: fra kalenderåret 14 år.
Klassen er internasjonal (Se spesialreglement §737)

KZ2

Motor maks.125 ccm. 3 – 6 gir
1 sylinder, væskekjølt
Minimumsvekt 175 kg
Alder: fra kalenderåret 15 år
Klassen er internasjonal (Se spesialreglement § 739)

Rotax

Alder: fra kalenderåret 14 år
Klassen er nasjonal (Se spesialreglement § 743)

X30

Alder: fra kalenderåret 14 år
Klassen er nasjonal (se spesialreglement § 745)

ROK

Alder: fra kalenderåret 14 år
Klassen er nasjonal (se spesialreglement § 745)

250 Nasjonal

Motor maks. 250 ccm Maks 2 sylindere, vann- eller luftavkjølt
Minimumsvekt: 1 sylinder: 200 kg   2 sylindere: 205 kg
Alder: 18 år, førerkort Klasse A eller B og nasjonal førerlisens
Klassen er nasjonal (Se spesialreglement § 740)

Superkart

Motor maks. 250ccm Maks.  1motor med maks. 2 sylindere vann eller luftkjølt eller
2 motorer med 1 sylinder hver homologert for ICC eller KZ Minimumsalder:
Alder: 18 år, førerkort Klasse A eller B og nasjonal førerlisens
Klassen kjøres etter det CIK regeleverk for superkart (Div. 1 og 2) Dekk:  6´´ homologerte i hht. homologeringsdokument fra CIK-FIA.