Anbudsinnbydelse fra Politiets Fellestjenester

Vi har fått en forespørsel om å hjelpe til i arbeidet med å skaffe områder for følgende:

Formålet med anskaffelsen er å inngå rammeavtaler med inntil 2 leverandør som på forespørsel fra politiet skal tilby lukket baneanlegg for kjøretrening på islagt vann bestående av flere banesegmenter. Ved leie av baneanlegg skal politiets egne kjøreinstruktører benyttes til opplæringen.Leie av lukket baneanlegg for kjøretrening på islagt vann.
Referansenummer:  21/85104

https://www.doffin.no/Notice/Details/2021-366258

Det er også anbudsinnbydelse for leie av asfaltbaner.

Oppdragsgiver har intensjon om å inngå rammeavtaler med flere lokale leverandører i hele Norge som på forespørsel fra politiet kan tilby leie av baneanlegg for kjøreopplæring av politiets personell. Politiet har behov for lukket baneanlegg for kjøretrening. Ved leie av baneanlegg skal politiets egne kjøreinstruktører benyttes til opplæringen, men avtalen omfatter opsjon på leie av kjøreinstruktør fra Leverandøren dersom det det skulle oppstå behov for det.

Leie av baneanlegg for kjøretrening
Referansenummer:  21/26601

https://www.doffin.no/Notice/Details/2021-343469

Dette er svært interessante forespørsler som vil kunne gi medlemsklubbene og baner som er godkjente gode inntektsmuligheter.

Flere informasjoner kan dere finne på doffin.no  eller dere kan kontakte oss på mail tom.kaasa@bilsport.no