Anbudskonkurranse på dekk for racingklasser GT4 og GT5 2023-2026

Dekkavtalen for GT4 og GT5 går ut i 2022. Derfor søkes det etter leverandør for dekk til GT4 og GT5 i perioden 2023-2026.

Racingseksjonen vil på grunnlag av innsendt tilbud gjøre vurdering, og velge dekkleverandør for neste regelperiode.

Våre kriterier i utvelgelsen vil være:
– Pris på produktene.
– Holdbarhet ved bruk.
– Lite endring i dekkets egenskaper under bruk. (det kan ikke være merkbare forskjeller på nytt og litt brukt dekk.)
– Leveransedyktighet i hele landet.
– Mulighet for lokal forankret samarbeidsavtale avtale for den enkelte utøver. (lokal spons)

Dimensjoner finnes i nåværende teknisk reglement for GT4 og GT5.

Frist for tilbud: 30. oktober 2022.

Tilbud mailes til: racing@bilsport.no

Med vennlig hilsen
RACINGSEKSJONEN