Ang. kurs på Bilsportkonferansen

Det vurderes å sette opp kurs i forbindelse med Bilsportkonferansen på Lillehammer.

Disse må i så fall avholdes fredag 5. oktober kl. 10.00

De kursene som vurderes er:

– Løpssekretær
– bruk av lyssystemer (racekontroll)
Det vurderes i tillegg et kurs for enten løpsleder eller jury, men ikke avklart pr. dato.

Disse kursene vil kun bli avholdt hvis det blir påmeldt nok deltagere. Interesse for kurs må sendes på  mail til vera.bakke.andresen@bilsport.no senest 19. september. Alle vil motta svar når avgjørelse er tatt.