Åpent møte om rally-NM

Rally_NM_2014
NBF inviterer til åpent møte om Rally-NM 20. mai kl. 18.30. Hvordan vil vi rally-NM skal utvikles kommersielt!

Norges Bilsportforbund inviterer aktører i norsk rally til åpent møte,

Tirsdag 20. mai kl. 18.30 hos NBF i Nils Hansens vei 2 på Bryn i Oslo.

Forhåndspåmelding til rally@bilsport.no

 

Tema:
I svært mange år har Norges Bilsportforbund hatt en avtale med NRK om visning av NM-rundene i rally på NRK1. NBF har ansvar for å produsere TV-bildene og dermed også det økonomiske ansvar. NRK betaler et beløp for visningsretten, men det er et lavt beløp i forhold til produksjonskostnaden. Produksjonen har delvis vært finansiert med reklame/sponsor-inntekter, men NBF har også brukt betydelige midler.

Foran årets sesong kom det klare signaler fra NRK om at man ønsket å forbedre sendingene og at man ønsket å bruke mer sendetid på rally-NM. Det er en anerkjennelse av produktet rally-NM og det er en unik mulighet til å profilere rallysporten og ikke minst de aktive førerne og deres sponsorer.

Mer sendetid og en heving av kvaliteten på produksjonene har også økt kostnadene. Så langt i år har ikke inntektene økt i takt med kostnadene, og NBF har måttet bruke enda større midler enn tidligere.
Dessverre kan ikke dette fortsette. NBF ønsker derfor å samle et bredt spekter av personer som er knyttet til norsk rallysport for å diskutere hva vi ønsker av TV-oppmerksomhet for rally-NM i fremtiden, og hvordan dette skal finansieres. Avtalen med NRK er unik, og det bør være i alles interesse at den fortsetter, men da må altså flere se denne verdien og være med på å dele på kostnadene.

NBFs styre har nettopp vedtatt en ny strategiplan, og denne sier at samarbeidet med kommersielle partnere skal styrkes, og styret er av den oppfatning at man bør vurdere å selge kommersielle rettigheter til promotorer. Det kan være en løsning, men det vil også si at en promotor som for eksempel kjøper rettighetene til rally-NM også vil få stor innflytelse når det gjelder å utvikle produktet.
Hva ønsker de involverte? Dette vil vi få avklart på møtet.

Vi ser frem til et engasjert møte med gode og konstruktive innspill