Appell 288 – Beslutning

Ved behandling av appell på juryens avgjørelse i karting klasse Mini på Andebu 26. juni 2021, besluttet appelldomstolen:

  1. Appellen tas delvis til følge.
  1. Tidsstraffen fastsettes til 5 sekunder.
  1. Resultatlisten endres til å samsvare med idømt tidstillegg.
  1. Appellens depositum reduseres til kr. 5.000,-.
  1. Beslutningen er enstemmig.

 

Dom med premisser kunngjøres senere.

Oslo 18. august 2021.