Appell 288 -kunngjøring av dom.

Appelldomstolen behandlet 18. august 2021 appell nr. 288. Dommen kan leses her.