Appell 293 – beslutning

Ved behandling av appell på dom nr. 115 i NBFs Domsutvalg, besluttet appelldomstolen følgende:

  1. Appellen tas delvis til følge.
  1. Fører ilegges 6 -seks- måneders betinget suspensjon med prøvetid fram til 30. september 2023.
  1. Ledsager ilegges 6 -seks- måneders ubetinget suspensjon fra 30. september 2022.
  1. Appellens depositum betales tilbake.
  1. Beslutningen er enstemmig.

 

Dom med premisser kunngjøres senere.

Oslo 12. desember 2022.