Appell 294 – Beslutning

Ved behandling av appell på juryens beslutning nr.8 fra NM i Rallycross den 25/6-23, besluttet appelldomstolen følgende:

  1. Appellen tas ikke til følge.
  1. Juryens beslutning bekreftes.
  1. Appellens depositum beholdes.
  1. Beslutningen er enstemmig.

 

Dom med premisser kunngjøres senere.

Oslo 22. august 2023.