Appell 296 – Beslutning

Ved behandling av appell på juryens beslutning nr.24 fra NM i Rallycross den 26 mai, besluttet appelldomstolen følgende:

  1. Appellen tas ikke til følge.
  1. Juryens beslutning bekreftes.
  1. Appellens depositum beholdes.
  1. Beslutningen er avsagt mot en stemme.

 

Dom med premisser kunngjøres senere.

Oslo 24. juni 2024.