Appell nr. 255 – Dom

Dommen i appell nr. 255 finnes her.