Appell nr. 256 – Dom

Dommen i appell nr. 256 finnes her.