Appell nr. 257 – Dom

Dommen i appell nr. 257 kan leses her.