Appell nr. 258 – Beslutning

Appell nr. 258 – Beslutning

Ved behandling av appell nr. 258 fra Herbjørn C. Haug besluttet appelldomstolen:

 

1.    Appell fra start nr. 304, Herbjørn C. Haug, i NMK Gardermoens NM-runde i rallycross 14. – 16. september 2012 tas  ikke til følge.

2.  Juryens beslutning om utelukkelse av start nr. 304, Herbjørn C. Haug, fra 3. omgang bekreftes.

3.   Resultatlisten forblir uendret.

4.  Appellgebyret beholdes.

5.   Avgjørelsen er enstemmig.

 

Domsdokument med premisser kunngjøres senere.

Oslo 9. oktober 2012.