Appell nr. 259 – Beslutning

Ved behandling av appell nr. 259 fra Arild Eklund besluttet appelldomstolen:

1.)

Appell fra Arild Eklund på vegne av start nr. 96, Marius Eklund, i Vestlandsmesterskapet i gokart arrangert av KNA Klepp Motorsport 15. september 2012 tas til følge.

2.)

Juryens beslutning om utelukkelse og ilagt bot av start nr. 96, Marius Eklund, oppheves.

3.)

Resultatlisten fra Finale 2 i klasse Mini endres og Marius Eklund gjeninnsettes på 5. plass og betalt bot tilbakebetales.

4.)

Appellgebyret tilbakebetales.

5.)

Avgjørelsen er enstemmig.

 

 

Domsdokument med premisser kunngjøres senere.

Oslo 18. oktober 2012.